"Hovbenssäkning" - MYT!

en gammal facebookstatus hittat här som säkert inte allt för många uppmärksammat men som tål att göras 
 
"Hovbensänkning" är precis som "hovbensrotation" en missuppfattning. Skillnaden är bara att "hovbensänkning" är ännu enklare att rehabilitera.

Hästens vikt kommer i skelettet ner till hovbenet. Under hovbenet finns sulläderhuden som är 1-3 mm tjock. Under sulläderhuden sitter sulan. Under sulan hittar du marken (om hästen sjunker ner i marken så gör inte det att hästen får "Hovbensänkning" (ler))

Hur skulle hovbenet då kunna sjunka?

Diagnosen "Hovbensänkning" ställs från en röntgenbild tagen från sidan av hoven. Man mäter höjden mellan kronranden och hovbenets översta del och om det måttet är strörre än ett mått som människan har bestämt så kallar man det "Hovbensänkning". Eftersom hovbent inte kan sjunka (ner i urberget) så måste således det "för stora" avstånd ha uppkommit genom att hovkapseln har tryckts upp genom att hovväggen har tvingats bära mer vikt än hovväggens infästning tålde.

Rehabiliteringen är enkel. Hästen skall vara barfota och hovväggen skall först verkas ner till hårda sulans nivå och sedan rundas av mot marken så att den 0,5mm breda kritvita randen (kallades bärrand på 1800-talet) som är hovväggens innersta del har kontakt med stallgolvet. Ett Russ bör verkas på detta sätt 2 gånger per vecka så länge det "lider av hovbensänkning". Därefter bör Russet verka på samma sätt ungefär var annan vecka livet ut och det gäller för övrigt alla hästar av samma storlek.

Ovanstående behandling kunde ha påbörjats direkt efter att diagnosen hade ställts och hästen kunde ha varit i drift så snart den sprang av egen vilja vilket ofta är direkt efter första verkningen.

Naturligtvis hade "Hovbensänkningen" aldrig uppkommit om hästen hade verkats enligt ovanstående från början. 
Hästhälsa, Viktigt och Läsvärt | |
Upp